Přímý přenos z kostela Cyrila a Metoděje v Karlíně je věnován organizaci Smiling Crocodile z Prahy. Účinkují: E. Janečková, J. Potměšil, L. Machálková, M. Rottrová, Prague Brass ensemble, Prague cello quartet, L. Séquardtová, H. Moussa Bacha, J. Vacík, M. Hundeling, P. Svoboda, Ambroš Lady Quintet a Hradišťan. Režie A. Rezek

Čtvrtý a poslední Adventní koncert České televize, vysílaný přímým přenosem z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, je věnován Mateřské škole a základní škole pro děti s kombinovaným postižením Smiling Crocodile z Prahy. Od roku 2012 se věnují vzdělávání a podpoře dětí s těžkým kombinovaným postižením, které jsou velmi těžce umístitelné do sítě speciálních škol. Jedná se o děti nevidomé, neslyšící, zároveň s mentálním postižením či autismem a dalšími zdravotními komplikacemi. Zatím mají kapacitu 20 dětí, dalších 40 je na čekací listině. Od magistrátu dostali ve výpůjčce zrekonstruovanou budovu, kterou potřebují vybavit nábytkem, pomůckami na rehabilitaci atd. Tím zdvojnásobí svou kapacitu a uspokojí tak dalších 20 rodin, které potřebují jejich pomoc.

Vizitka organizace Smiling Crocodile

Vizitka organizace Smiling Crocodile

    Stopáž55 minut
    Rok výroby 2020
     L HD
    ŽánrHudba