1. Adventní koncert České televize

Společnost Dolmen, z.ú.
Liberec, založena 2006

Poskytuje chráněné bydlení a navazující podporu samostatného bydlení pro dospělé s mentálním postižením a autisty v Libereckém a Karlovarském kraji. Provozují i sociálně terapeutickou dílnu. Aktuálně pomáhají 47 klientům v 33 chráněných bytech a 1 domě. Projekt: vybavení chráněných bytů je za hranicí životnosti, potřebují nově vybavit 20 bytů a 1 dům. Žádají o 2 350 000 Kč.

2. Adventní koncert České televize

Pestrá, o.p.s.
Praha, založena 2009

Celorepubliková působnost, cvičí asistenční psy pro lidi s různým postižením, zaměstnávají lidi s postižením. Asistenční psi na rozdíl od vodících psů nejsou hrazeni státem, pomáhají lidem se sluchovým postižením, kombinovaným postižením, záchvatovým onemocněním (epilepsie, diabetes atd.). Projekt: jedná se o 2 letý projekt, v každém roce proběhne výchova 14 štěňat a výcvik a předání 9 asistenčních psů. Žádají o 3 100 000 Kč.

3. Adventní koncert České televize

Křižovatka handicap centrum o.p.s.
Pardubice, založeno 2007

Starají se o osoby s tělesným a kombinovaným postižením. Díky probíhající rekonstrukci vznikne komplexní Centrum denních služeb pro klienty z celého Pardubického kraje – nácvik dovedností pro samostatný život, cvičebna/rehabilitace, poradna. Žádají o 1 700 000 Kč.

4. Adventní koncert České televize

Mateřská škola a základní škola pro děti s kombinovaným postižením Smiling Crocodile, o.p.s.
Praha, založena 2012

Vzdělávání a podpora dětí s těžkým komb. postižením. Jsou zde děti, které jsou obtížně umístitelné do sítě speciálních škol – nevidomé, neslyšící a zároveň s přidruženým mentálním postižením či autismem a k tomu mají další zdravotní komplikace. Stávající kapacita je 20 dětí, na čekací listině mají dalších 40. Od magistrátu dostali zápůjčkou budovu a pozemky – v nových prostorách zvýší kapacitu o 20 dětí, náklady na rekonstrukci ponese magistrát. Projekt: potřebují vybavit 4 podlažní budovu nábytkem, pomůckami, vybavit rehabilitaci atd. Žádají o 2 500 000 Kč.