Přehled dílů

9
alternative text

Izrael pro všechny (9/9)

Vrátíme se na nejzajímavější z navštívených míst a prozkoumáme je z hlediska návštěvníků, kteří mají zdravotní omezení, jsou staršího věku nebo naopak cestují s malými dětmi. Pro všechny tyto skupiny je to země bezbariérová a přátelská

alternative text

Galilejské jezero (8/9)

Uvidíme místo, kde Ježíš kázal, dělal zázraky a poznal své apoštoly. Navštívíme rodiště Máří Magdalény i zázračné termální lázně v Tiberii

alternative text

Z Nazaretu do Bejt Še'anu (7/9)

Vypravíme se ze Zippory, rodiště Panny Marie, do Nazaretu, kde vyrůstal Ježíš, přes bitvu s Filištíny až do antického skvostu – zachovalého římského města Bejt Še'anu

alternative text

Mrtvé moře (6/9)

Veronika Žilková nás doprovodí k Mrtvému moři, navštívíme oázu v Judské poušti a Kumrán, kde byly nalezeny slavné Svitky od Mrtvého moře.

alternative text

Od Akka po Golany (5/9)

Navštívíme poslední křižácké město, vesnici pojmenovanou po T. G. Masarykovi Kfar Masaryk a dojedeme až na hranici se Sýrií do Golan, na nejvyšší horu Izraele – Hermon

alternative text

Eilat (4/9)

Vydáme se do nejjižnějšího města Izraele na břehu Rudého moře, uvidíme žraloky, delfíny a také stěhovavé ptáky na cestě do Afriky. Pojedeme na výlet za beduíny a navštívíme úchvatný pouštní park Timna

alternative text

Starověké přístavy (3/9)

Tentokrát navštívíme dnes již moderní přístavní město Haifu, starověkou Caesarii a též Apollonii, kterou objevila podmořská archeoložka českého původu Eva Grossmann

alternative text

Negev (2/9)

Izrael vznikl na území, z nějž víc než 70 % zabírala poušť. V tomto díle procestujeme tu největší z nich, Negevskou

alternative text

Tel Aviv (1/9)

Putování začíná na pláži Středozemního moře a zároveň v ekonomickém a kulturním centru země, moderním Tel Avivu