Zemí, kde se potkávají dějiny několika náboženství, zemí posvátných míst i úchvatných přírodních krás nás provede herečka Veronika Žilková. Doprovodí nás k Mrtvému moři, navštívíme oázu v Judské poušti a Kumrán, kde byly nalezeny slavné Svitky od Mrtvého moře. Režie M. Herz

Tentokráte se s Veronikou podíváme k Mrtvému moři. Je to místo plné kontrastů mnoha světových prvenství. Předně to není moře, ale jezero. Je to navíc nejníže položené místo na zemském povrchu. Navštívíme pevnost Masadu zapsanou na seznam světového dědictví UNESCO, která má pro Izraelce obrovský význam jako symbol odhodlání, vzdoru a osobní oběti. Od české průvodkyně Nikol, která se do Izraele vdala, se dozvíme hodně o izraelské společnosti. Podíváme se do míst, kde byly nalezeny slavné Svitky od Mrtvého moře. Navštívíme pravou židovskou svatbu a také místo, kde se David střetl s Goliášem.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD