Zemí, kde se potkávají dějiny několika náboženství, zemí posvátných míst i úchvatných přírodních krás nás provede herečka Veronika Žilková. Uvidíme místo, kde Ježíš kázal, dělal zázraky a poznal své apoštoly. Navštívíme rodiště Máří Magdalény i zázračné termální lázně v Tiberii. Režie B. Tuček

V dnešním díle budeme cestovat okolo Galilejského jezera. Navštívíme místa, o kterých slyšel snad každý. Město Kafarnaum, kde Ježíš žil, kázal a konal zázraky. Magdalu, odkud pocházela Marie Magdalská, které dnes říkáme Magdaléna. Zastavíme se také v Kafr Kanna, nebo jak to spíše známe: v Káně Galilejské, kde se konala svatba, na které Ježíš uskutečnil svůj první zázrak, když proměnil vodu ve víno. Nakonec navštívíme město Tiberias, proslavené nejstarším lázeňským komplexem na světě, který založil král Herodes. Místní termální prameny prý pomáhají potenci i ve velmi vysokém věku… Vydejte se tedy s námi na místa zázraků minulých i současných.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD