Zemí, kde se potkávají dějiny několika náboženství, zemí posvátných míst i úchvatných přírodních krás nás provede herečka Veronika Žilková. Navštívíme s ní poslední křižácké město, vesnici pojmenovanou po T. G. Masarykovi Kfar Masaryk a dojedeme až na hranici se Sýrií do Golan, na nejvyšší horu Izraele – horu Hermon. Režie B. Tuček

Dnešní pouť s Veronikou začneme návštěvou poslední křižácké državy ve Svaté zemi – v legendárním Akkonu. Město, které dobyl Alexandr Makedonský nebo Richard Lví Srdce, ale Napoleon odtáhl s nepořízenou. Přejedeme do kibucu pojmenovaném po prezidentu Masarykovi. Projdeme se po přírodní rezervaci Banias se zbytky prastarého města spolu se svatyní boha Pana. Zjistíme, jak se to má s prameny Jordánu. Na Golanských výšinách prozkoumáme pevnost Nimrod. Cestu zakončíme v centru kabalistického učení, ve městě Safed.

Stopáž27 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD