Zemí, kde se potkávají dějiny několika náboženství, zemí posvátných míst i úchvatných přírodních krás nás provede herečka Veronika Žilková, která zde prožila několik let. Tentokrát navštívíme dnes již moderní přístavní město Haifu, starověkou Caesarii a též Apollonii, kterou objevila podmořská archeoložka českého původu Eva Grossmann. Režie B. Tuček

Dnes si společně s Veronikou zaběhneme do starověkých antických přístavů. Podíváme se do Haify, současného největšího přístavu a města univerzit i výzkumu. Podmořská archeoložka Eva Grossmann nám poví o svých objevech a o tom, jak se dostala z Československa do Izraele. Dozvíme se, jaký byl život v Izraeli v počátcích nového státu. Podíváme se na náměstí Tomáše Garrigue Masaryka, kterému jsou Izraelci dodnes vděční, protože jako jeden z prvních uznal židovskou národnost a ČSR jako první později uznala stát Izrael. Stopu TGM najdeme v Izraeli na více místech, náměstí pojmenovaných po TGM je několik. V Haifě se vyvezeme lanovkou do jeskyně proroka Eliáše na hoře Karmel. Od názvu tohoto pohoří je odvozen také Řád bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel, zkráceně Řád karmelitánů, který se zde začal formovat někdy v průběhu 12. století. Zažijeme společně sluníčko, déšť i písečnou přeháňku.

Stopáž27 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD