100. výročí založení Církve československé husitské

Přímý přenos bohoslužby z chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Režie J. Rásocha

Církev československá se jakožto národní církev začala odštěpovat od římskokatolické církve už v průběhu roku 1919. Její vznik souvisel s étosem nově vzniklé republiky, která hledala svou identitu i na základě odporu proti monarchii a katolicismu v čele s římským biskupem. Nacionální nadšení našlo živnou půdu i mezi českými katolickými duchovními. Někteří se přiklonili k tzv. katolickému modernismu, kladli důraz na používání národního jazyka v liturgii, stále hlasitěji se mluvilo o zrušení kněžského celibátu. 8. ledna 1920 se uskutečnil první sněm národně pojaté Církve československé. Státem uznaná byla církev v září téhož roku.

Bohoslužbou ke stému výročí založení Církve československé husitské provází Daniela Brůhová.

Stopáž90 minut
Rok výroby 2020
 L HD