Čeští studenti, vědci a dobrovolníci zachraňují v ekvádorském pralese unikátní ekosystém a pomáhají řešit ekologické, ekonomické a sociální problémy.
Režie: Martin Smékal, Jiří Šlofar.
Mise: Amazonie a my

Naše planeta je jeden velký propojený celek, kterého jsme všichni součástí. Co se děje v Amazonii, ovlivní i nás ve střední Evropě. I když se lidem mohou zdát tamní události a situace velmi vzdálené, jejich dopad je globální. Amazonie je plícemi planety a my je také potřebujeme.

Dokumentární film režisérů Martina Smékala a Jiřího Šlofara zobrazuje obdivuhodné příběhy z prostředí ekvádorského pralesa, kde se čeští aktivisté a výzkumníci snaží najít cestu, jak zachránit prales. Současně tak svou činností pomáhají k udržení i naší západní společnosti, a to díky nově nabytým vzácným poznatkům, získaných od místních kultur.

Situace v Ekvádoru byla prvním impulsem, který přinutil zajímat se o Amazonský prales třeba herce Leonarda DiCapria, který před nedávnem spoluzaložil fond na záchranu Amazonského pralesa. Na místě působí také neziskové organizace Forest.ink a Bosque Medicinal, které se mimo jiné zabývají výkupem pozemků od místních vlastníků, a brání tak prodeji půdy těžařům. Spolek započal spolupráci s předními českými univerzitami. Organizace také zve dobrovolníky, aby se zapojili do jejích aktivit. Můžou tak chránit prales, zúčastnit se protipytláckých a protitěžařských hlídek nebo se zapojit do vzdělávání místní původní indiánské komunity.

Napište nám