Do světa se Celine Cousteau – Madagascar

Nejlépe dovedeme chránit to, co jsme si zamilovali. Na cestách s přírodovědkyní, ekoložkou a vnučkou slavného dobrodruha a filmaře J. Y. Cousteaua.