Život a dílo malíře, který prostřednictvím barev hledal světlo a z cestovatelských vzpomínek si vytvořil jedinečnou paletu.
Jak Matisse cestoval za světlem

Henri Matisse, kterého z dobových fotografii známe jako malíře oděného do bílé haleny nebo jako starého umělce, jenž pracuje upoután na lůžku, byl ve skutečnosti srdcem vždy cestovatel.

Napište nám