Pohádka o královském srdci (1987). Hrají: B. Rösner, od jehož úmrtí nedávno uplynulo 15 let, P. Soukup, M. Steinmasslová, O. Sklenčka, J. Kemr, M. Hynková, J. Langmiler a další. Scénář V. Provazníková. Kamera V. Štinglová. Režie L. Ráža

Pohádka Věry Provazníkové vypráví o starém králi (O. Sklenčka), který se rozhoduje, komu předat vládu v zemi. Aby rozhodl opravdu spravedlivě, připraví svým dvěma synům (B. Rösner a P. Soukup) zkoušku, v níž obstojí jen ten z nich, který je královské koruny opravdu hoden. Bratři se mají rádi a slibují si, že jeden druhému budou přát jen to nejlepší. Král jim otevře Síň poznání a tam uvidí obraz princezny (M. Steinmasslová). Láska k princezně bratry rozdělí. Čeká je boj s vlastním srdcem…

Královského syna Petra hrál Boris Rösner (*25. 1. 1951 – †31. 5. 2006), od jehož úmrtí nedávno uplynulo 15 let.

Napište nám