Televizní inscenace opery B. Smetany na libreto J. Wenziga a E. Špindlera.
Zpívají a hrají: V. Přibyl – J. Čáp, G. Abrhámová – M. Cihelníková, J. Jindrák - T. Šrubař, A. Švorc, K. Kalaš – K. Průša, M. Ježil – T. Šimerda, D. Šounová a další. Nahrál Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze, dirigent J. Krombholc. Kamera I. Bojanovský. Režie M. Macků

Premiéra této třetí Smetanovy opery – 16. května 1868 v pražském Novoměstském divadle – vzbudila prudký odpor staromilců. Bylo to období, kdy kulturně politické spory strany Staročechů a Mladočechů nabyly rozhodující síly. Smetana, který patřil k pokrokovým Mladočechům, byl terčem nevybíravých útoků. V Daliboru mu vytýkali novotářství – nepochopili, že se vědomě přihlásil k operní Wagnerově reformě, a tak zajistil novodobý rozkvět národního hudebního dramatu. Navíc – Smetana nepoužil postavy legendárního rytíře pouze k vykreslení národní pověsti, ale dal jí jiný význam: povýšil Dalibora na bojovníka za své přesvědčení, jemuž je ochoten obětovat i svůj život. Jeho zpěv o ideálu svobody povznesl operu vysoko nad úroveň své doby.

Televizní inscenace režiséra Milana Macků vychází z vynikajícího hudebního pojetí díla dirigentem Jaroslavem Krombholcem, který v nahrávce svěřil titulní roli hrdinnému tenoru Vilému Přibylovi. Jeho rovnocenným protějškem v obrazovém zpracování se stal Josef Čáp.

Zpívají a hrají: V. Přibyl – J. Čáp, G. Abrhámová – M. Cihelníková, J. Jindrák - T. Šrubař, A. Švorc, K. Kalaš – K. Průša, M. Ježil – T. Šimerda, D. Šounová a další. Nahrál Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze, dirigent J. Krombholc. Kamera I. Bojanovský. Režie M. Macků

Napište nám