Klavírista a dirigent Daniel Barenboim uvedl krátce po odstranění železné opony pro občany bývalé NDR koncert Berlínských filharmoniků z Beethovenova díla.

Berlínská zeď padla 9. listopadu 1989. Tím skončilo desítky let trvající poválečné rozdělení Evropy a celého světa. Byl to počin jak politického, tak i emočního významu. O tři dny později ho oslavili Berlínští filharmonikové koncertem, který sám o sobě je dnes považován za historickou událost. Vlastně je pro občany bývalé NDR dirigoval od sólového nástroje Daniel Barenboim v Beethovenově prvním klavírním koncertu, poté řídil za dirigentským pultem 7. Symfonii A dur téhož skladatele. Jako přídavek zazněla Mozartova předehra k opeře Cosi fan tutte (Takové jsou všechny), což bylo hudebně dramatické dílo, které v té době Berlínští filharmonikové a dirigent natáčeli.

Můžete vidět, jak hluboce zasáhli každého, kdo byl v koncertní síni tehdy přítomen. Hudebníci se maximálně soustředili a podali hudebně znamenitý výkon. Na své dojmy vzpomínají s odstupem třiceti let.

Více než kdokoliv jiný si Berlínští filharmonikové po řadu let uvědomovali nesmyslné rozdělení města. Když byla v roce 1961 vztyčena Berlínská zeď, budova Berlínské filharmonie se právě dostavovala a byla od ní vzdálena jen pár kroků. Náhle se hudebníci ocitli přímo na hranici mezi Východem a Západem.

Tento televizní film Erica Schulze není pouze nádhernou výpovědí z dob sjednocování Německa, ale také zachyceným okamžikem, kdy se Berlínští filharmonikové stali orchestrem celého města.

Napište nám