Původní televizní hudební drama. Námět a libreto J. Kolařík .
Zpívají a hrají: V. Zítek – Z. Řehoř, K. Berman – V. Ráž, L. Márová, J. Štěpánková, Kuhnův smíšený sbor, sbormistr P. Kuhn, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent J. Bělohlávek, členové pražských baletních souborů, choreografie J. Hartmann. Kamera J. Osten. Scénář a režie A. Rezek a J. Bonaventura.

2. října letošního roku by se přední český skladatel Otmar Mácha býval dožil 85 let – zemřel vloni v prosinci. K jeho nejreprezentativnějším skladbám patří televizní opera Proměny Promethéovy napsaná v roce 1981 pro ve své době velmi prestižní soutěž televizních oper v Salzburgu. O. Mácha měl blízko k filosofujícím inspiracím a tato opera není výjimkou – proměny věčných prométheovských otázek – proměny mýtu o bájném hrdinovi, jenž proti vůli bohů přinesl lidstvu oheň, za což ho neminul boží hněv a trest …

Zpívají a hrají: V. Zítek – Z. Řehoř, K. Berman – V. Ráž, L. Márová, J. Štěpánková, Kuhnův smíšený sbor, sbormistr P. Kuhn, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent J. Bělohlávek, členové pražských baletních souborů, choreografie J. Hartmann. Kamera J. Osten. Scénář a režie A. Rezek a J. Bonaventura.

Napište nám