Dokumentární film k 50. výročí od založení Institutu klinické a experimentální medicíny všeobecně známého pod zkratkou IKEM.

IKEM je nedílnou součástí světové lékařské vědy a klinické medicíny. Vzhledem ke kvalitě a počtu výkonů patří k největším a nejrespektovanějším světovým centrům v oblasti kardiovaskulární medicíny, diabetologie a transplantologie. Je také jedním z nejmodernějších lékařských pracovišť u nás.

Ve filmu se prolínají dvě vyprávěcí linie: historická a medicínská. Historická linie sleduje peripetie, které vedly k založení IKEMu, představí lékaře, kteří chod ústavu zásadně ovlivnili a také mapuje praktické a politické problémy, kterým lékaři museli čelit za dobu existence ústavu. Linie medicíny je tvořena sekvencemi transplantací (ledviny, srdce, játra) a jejich koordinací a aplikováním nových poznatků do léčby nemocných pacientů. Divák tak může sledovat unikátní vývoj léčebných postupů v průběhu několika desítek let.

Napište nám