Záznam představení opery B. Smetany ze Smetanova divadla v Praze. Libreto dle povídky K. Světlé napsala E. Krásnohorská.
Účinkují: K. Průša, D. Šounová, J. Hajna, V. Zítek, D. Drobková, J. Jonášová, L. Havlák, operní sbor a orchestr Smetanova divadla. Dirigent F. Vajnar. Divadelní režie K. Jernek. Úvodní slovo V. Holzknecht. Kamera I. Bojanovský. Televizní režie M. Macků.

Hubička

Dnes budeme mít možnost zaposlouchat se do líbezných tónů Smetanovy opery Hubička v záznamu představení Smetanova divadla v Praze z roku 1986.

O souvislostech vzniku opery hovoří V.Holzknecht. Hubička je první opera, kterou skladatel zkomponoval po svém ohluchnutí. Smetana však osudové ráně nepodlehl. Svědčí o tom například i dobové dokumenty. Kapelník Adolf Čech "V březnu 1876 navštívil jsme v jisté záležitosti mistra Smetanu, který s pravým heroismem snášel ztrátu pokladu, každému hudebníku nejdražšího. Zastal jsem jej v dobrém rozmaru. Pravil mi, ze teď po dokončení symfonických básní Vyšehradu a Vltavy opět počal skládat operu, a sice Hubičku. -Bude to, jak doufám, sestra Prodané nevěsta-dodal-ačkoliv sloh opery bude zcela jiný, jak toho libreto vyžaduje. Ale bude to sloh můj, smetanovský - dodal žertem". Libretistka opery Eliška Krásnohorská:"V době, kdy toto své roztomilé dílko tvořil, byl mistra všecek omládlý. Stával v mém pokojíku u zrcadla, smál se a hroze svému obrazu na sebe, humorně se mu bránil:Tohle že jsem já, ten šedivý dědek, který ze zrcadla na mne kouká? Nevěřte tomu, slečno ! To je špatné zrcadlo! Já se cítím jako sedmnáctiletý mladík, ne jako tenhle brejlatý vousáč tady." To dokazují i plnokrevné, temperamentní i líbezné melodie, do nichž se zaposloucháte.

Napište nám