České lidové koledy v podání Kühnova dětského sboru. Hudební úprava J. Krček. Hudbu nahrála Musica Bohemica. Choreografie L. Hynková.
Scénář A. Krčková. Kamera J. Osten. Režie J. Bonaventura.

Český hudebník, dirigent, sbormistr a hudební skladatel Jaroslav Krček založil roku 1967 soubor Chorea Bohemica, o osm let později Musica Bohemica, a velmi rychle dosáhl mimořádných koncertních úspěchů na domácí scéně i v zahraničí. Jeho zájem o folklór jihočeský a západočeský a o anonymní hudební projevy české kultury přerostl ve specializaci na folkloristickou problematiku v nejširších souvislostech: vyhledává nejstarší památky lidové hudby, uvádí je znovu do současného hudebního života a je také autorem překrásných úprav lidových písní a tanců. Zde v choreografii Libuše Hynkové zpracoval lidovou jesličkovou hru, kterou známe v době Vánoc z venkovského prostředí. Krčkovy úpravy a adaptace lidových předloh mají zcela osobitý styl a výrazně se odlišují od prostých úprav vysokým stupněm stylizace. Tyto Krčkovy skladby tvoří kompletní koncertní repertoár souboru Musica Bohemica, pro nějž napsal desítky skladeb inspirovaných původním historickým materiálem. Mimo to se ale průběžně věnuje také kompozici v oboru soudobé vážné hudby.

Napište nám