Sólista F. Rauch. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK dirigoval J. Rohan. Kamera V. Tůma.
Režie M. Macků

Režie M. Macků

Napište nám