Sólista F. Rauch. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK dirigoval J. Rohan (1974). Kamera V. Tůma. Režie M. Macků

Sólista F. Rauch. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK dirigoval J. Rohan (1974). Kamera V. Tůma. Režie M. Macků

Napište nám