Účinkují: M. Šlechta a Písecký komorní orchestr s dirigentem J. Chválou. Kamera J. Kadaňka. Režie J. Eisner.

Koncert C dur pro varhany a orchestr Josefa Haydna připomíná svou radostnou pohodou rané skladatelovy symfonie.V televizním pořadu z roku 1984 vám nabízíme tento koncert v pojetí Milany Šlechty a Píseckého komorního orchestru s dirigentem Jiřím Chválou.

Napište nám