Hurikány, požáry, zemětřesení nebo soptící vulkány. Jak se s živelnými pohromami dokážou vypořádat rostliny a živočichové?
Boj o přežití

Někteří živočichové dokážou blížící se nebezpečí vycítit a včas uprchnout. Jiní takové štěstí nemají a musí o své přežití bojovat. Příběhy původních obyvatel jsou plné důvtipu a vynalézavosti.

Dnes se na obdivuhodnou přizpůsobivost rostlin a živočichů zaměřuje pozornost odborníků, kteří při svém výzkumu nevycházejí z údivu. Mnoho organismů dokáže nepřízeň osudu obrátit ve svůj prospěch. Mnohé druhy živelnou pohromu díky své pozoruhodné přizpůsobivosti nejen přečkají, ale dokonce ji potřebují k svému dalšímu přežití. Jenže jak se dokážou živočichové a rostliny vyrovnat s globální změnou, která povede ke stále častějším hurikánům, mohutnějším záplavám a ničivějším požárům?

Napište nám