Pod hladinou oceánů žije početná skupina tvorů s neobyčejnými schopnostmi.
Stanou se hlavonožci vládci moří?

Bezobratlí živočichové, kteří mohou po libosti měnit svou barvu a tvar. Pro mnohé z nás přízračná monstra s mnoha rameny s přísavkami, která jako by jim vyrůstala přímo z hlavy. Řeč je o hlavonožcích z třídy měkkýšů – rychlých a výkonných lovcích, mezi něž patří starobylé loděnky, chobotnice, sépie, olihně a krakatice.

V posledních několika desetiletích početnost hlavonožců ve všech světových mořích výrazně stoupá. Abychom zjistili, co způsobilo nebývalý vzestup živočichů, kteří na souši nemají obdoby, budeme se muset ponořit do jejich světa. Někteří mají osm chapadel pokrytých množstvím přísavek, tři srdce, která pumpují modrou krev podobnou krvi štírů a pavouků, a devět řídících nervových center. Centrální mozek, v hlavové části, který vznikl splynutím nadjícnového a podjícnového komplexu ganglií, je uložen v chrupavčitém pouzdře. Vyhodnocuje situaci a rozhoduje. Shluk nervových buněk v každém rameni inervuje jednotlivé přísavky. To jsou chobotnice.

Napište nám