Dokument zkoumá mnoho způsobů, jakými zvířata spolu komunikují. Vědci věnují velkou pozornost zvířecím vokalizacím, protože to, co si zvířata sdělují, obsahuje pocity a přání. Ať už je použitý zvířecí jazyk hlasitý nebo tichý, odhaluje neočekávané aspekty inteligence zvířat sociální složitost jejich společenstev.

Budoucnost přináší příslib inteligentního softwaru schopného simultánního překladu mezi lidmi a zvířaty. Cílem je lépe porozumět říši zvířat, změnit náš pohled na ni, a přispět tak k vytvoření světa, ve kterém bude větší vzájemný respekt.