Koncert pro svatovítské varhany

Koncert pro svatovítské varhany

Benefiční koncert pro výstavbu nových varhan z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.