Stylové provedení nejslavnějšího díla Jana Jakuba Ryby.
Účinkují: J. Marková, D. Drobková, M. Kopp, K. Průša – zpěv, J. Hora – varhany, Filharmonický komorní orchestr, Pražský filharmonický sbor. Dirigent a sbormistr L. Mátl. Kamera J. Kadaňka. Režie E. M. Bergerová

Jakub Jan Ryba (1865 Přeštice – 1815 Rožmitál pod Třemšínem) je dnes celosvětově považován za autora jedné skladby- České mše vánoční „Hej mistře“. Přitom je byl skladatelem zhruba 1300 kompozic různého rozsahu a nejrůznějších forem, z nichž dalekosáhle převažovala duchovní hudba (součást katolické liturgie, na latinské, v malé míře také na české texty). Z tohoto předpokládaného počtu se jich dochovala jen část. Stylově vychází Rybova ranější tvorba z principů raného klasicismu mozartovské epochy. V průběhu času však klasicizující zaměření Rybovy hudby dále vyzrává a ve skladbách napsaných po roce 1800 se místy přibližuje až raně romantickému hudebnímu jazyku.

Česká mše vánoční, také uváděná jako mše Hej mistře nebo lidově Rybovka, je česky psaná církevní skladba Jakuba Jana Ryby, který je též autor jejího textu. Přestože je stavěná stejně jako latinská hudební mše (části Kyrie, Gloria atd.), jedná se o pastorální hru využitou v bohoslužebném zpěvu tradiční adventní mše. Příběh vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Česká mše vánoční má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí, pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu.

Účinkují: J. Marková, D. Drobková, M. Kopp, K. Průša – zpěv, J. Hora – varhany, Filharmonický komorní orchestr, Pražský filharmonický sbor. Dirigent a sbormistr L. Mátl. Kamera J. Kadaňka. Režie E. M. Bergerová

Napište nám