Televizní operní burleska o jednom dějství, kterou uvádíme ke stému výročí narození skladatele J. Hanuše (1986). Zpívají a hrají: K. Berman – L. Tokoš, J. Somr, M. Frydlewicz, J. Jindrák, H. Blažková – J. Jurištová, K. Štursová – M. Hudečková, M. Sajverová – K. Lírová, R. Tuček – M. Vašinka a další. Kamera J. Kadaňka. Režie A. Moskalyk

Český skladatel Jan Hanuš (1915 – 2004) se narodil se 2. května 1915 v Praze. Absolvoval v rodném městě obchodní akademii a soukromě studoval skladbu u Otakara Jeremiáše a na pražské konzervatoři dirigování u Pavla Dědečka. Pracoval v nakladatelství svého dědy Františka Augustina Urbánka.

Svou první skladbu napsal v roce 1936. Ve svých kompozicích navázal na českou hudební tradici Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Jeho tvorbu charakterizuje bohatá melodika s výrazně českým přízvukem a velkorysá architektonika. Složil osm mší, kantáty a oratoria, pět oper, tři balety, sedm symfonií, koncerty pro sólové nástroje a instrumentální miniatury. Hanušova televizní operní burleska Spor o bohyni podle Aristofanovy protiválečné antické komedie vznikla na skladatelovo libreto ve spolupráci s J. F. Fischerem, televizní scénář vytvořil A. Moskalyk. Vedle operních sólistů a herců spoluúčinkují sbor, balet a orchestr Národního divadla v Praze za řízení B. Lišky. Výtvarníkem scény a kostýmů je Adolf Born.

V roce 1999 Václav Havel věnoval Janu Hanušovi za vynikající umělecké výsledky medaili Za zásluhy. V roce 2004 se v rámci festivalu Jílovské zpívání stal čestným občanem města Jílové u Prahy, které bylo neodmyslitelně spjato s jeho životem.

Napište nám