Zora Jehličková v titulní roli opery A. Dvořáka. Záznam představení z Národního divadla v Praze. Dále účinkující: K. Petr, V. Zítek, J. Souček, D. Jedlička, M. Švejda, I. Kusnjer, Z. Harvánek a další.
Hraje Orchestr ND, dirigent F. Vajnar. Kamera: I. Bojanovský. Divadelní režie: L. Štros, televizní režie: M. Macků.

Záznam představení z Národního divadla z roku 1988.Svou poslední operu komponoval Antonín Dvořák podle eposu Torquata Tassa/Torkváta Tasa/ Osvobozený Jeruzalém na libreto Jaroslava Vrchlického. Středověký námět z doby křižáckých válek upoutal Antonína Dvořáka pro svou mimořádou dramatičnost i pohádkovost. Dílo začal komponovat krátce po svých šedesátých narozeninách.Příběh rytíře Rinalda, na čas svedeného z pravé cesty láskou k Armidě, dceři krála Damašku se rozvíjí na podkladu pohádkovosti exotického Východu a dramatu franckých křižáckých válek. Armida nakonec umírá přijímajíc z Rinaldových rukou křest.

Dvořák vybavil partituru Armidy i neobyčejným mistrovstvím hudebním. Svou dynamikou, melodickým bohatstvím, až fantastickou instrumentací je dílo důstojným vyvrcholením skladatelovy hudebně-dramatické tvorby. Pro tehdejší pražské poměry bylo příznačné,že vedení Národního divadla dílo nepochopilo, nad partiturou stálo bezradně a premiéru 25.března 1904 odbylo způsobem tak hanebným, že Dvořák sám ani nevyčkal konce představení. Důstojného,i u obecenstva velmi úspěšného návratu se Armidě v Národním divadle dostalo až o mnoho let později - v nastudování Karla Kovařovice.

Napište nám