Pohádkový příběh o vzniku proslulé vánoční koledy Tichá noc.
Režie: Robin Crichton. Scénář: Jocelyn Stevensonová. Účinkují: Richard Blane, John Cairney, Gregor Fischer, Hana Frejková a další.

Kdo by dnes neznal nejproslulejší Vánoční píseň – Tichá noc! Ale již málokdo ví, že jejím autorem je rakouský venkovský učitel a varhaník Franz Gruber. Zkomponoval ji v roce 1818 a zpočátku se nesetkala s valným úspěchem. V příběhu Tichá myš se jeho tvůrci inspirovali pověstí o vzniku této líbezné koledy v prostředí rakouských Alp, aby vytvořili působivou hudební pohádku pro děti i dospělé.

Historie křesťanských vánočních koled sahá do 13. století, podle legendy je autorem první koledy svatý František z Assisi (1181–1226). Jednou ze zajímavostí je, že v 15. století byla v Polsku přeložena řada koled z češtiny, šlo o koledy Jednoty bratrské. Vánoční koledy se zpívaly původně pouze během doby vánoční, v posledním půlstoletí se však oproti původní tradici zpěvu adventních písní a rorát začaly zpívat již během adventu.

Napište nám