J. B. Foerster: Kvintet pro dechové nástroje, op. 95.
Účinkuje Pražské dechové kvinteto. Kamera J. Kadaňka. Režie L. Váňa.

J. B. Foerster: Kvintet pro dechové nástroje, op. 95.

Napište nám