(1987) Hraje orchestr Čs. televize. Dirigent V. Zahradník. Kamera M. Ondříček. Režie J. Eisner

(1987) Hraje orchestr Čs. televize. Dirigent V. Zahradník. Kamera M. Ondříček. Režie J. Eisner

Napište nám