V podání známých herců F. Hanuse, V. Galatíkové, V. Preisse, H. Štáchové, J. Abrháma, J. Hlaváčové, J. Jiráskové, Z. Jandové a M. Ebena.
Kamera M. Kubala. Scénář a režie P. Moskalyková.

Televizní pořad spojil herecký projev s původní šansonovou tvorbou tehdejších českých autorů, skladatelů i básníků, mezi nimiž jsou Pavel Kopta, Jiří Žáček, Ivo Fischer, Václav Hons, Alex Koenigsmark a jiní. Filmově stylizované písně zpívají František Hanus, Věra Galatíková, Helena Štáchová, Viktor Preiss, Josef Abrhám, Jana Hlaváčová, Jiřina Jirásková, i překvapivá dvojice Zora Jandová a Marek Eben.

Napište nám