Přírodovědný film o životě perlorodek v našich vodách v Pošumaví.
Připravili: V. Borovička a J. Hošek

Připravili: V. Borovička a J. Hošek

Napište nám