Lešno, Poznaň, Londýn, Amsterodam, Sárospatak. Do mnoha míst v cizině zavedl osud velkého pedagoga, myslitele a filozofa.
Režie J. Herskovič.

Životopisná dokumentární skica exulantského údělu velkého myslitele, filozofa, teologa a pedagoga J. A. Komenského, realizovaná v roce 1991. Příběh je klíčován rozporem Komenského s teologem Marésiem a životopisem, který píše Komenský na svou vlastní obhajobu. Zazní citace Komenského myšlenek a úryvky z jeho děl - Labyrint světa a ráj srdce, Diogenes cynik a Janua linguarum reserata. Dokument zachycuje místa, kterými Komenský procházel a kde působil: Lešno, Poznaň, Elblag, Londýn, Amsterodam a Sárospatak. V Sheffieldu byly natočeny vzácné záběry pozůstalosti Samuela Hartliba a jeho korespondence s J. A. Komenským. Scénář: Hana Jemelíková, režie: Jaromír Herskovič.

Napište nám