Rozdělení konta Adventních koncertů České televize 2018

Slavnostní předání šeků zástupcům organizací, kterým byly loňské Adventní koncerty věnovány

Připomeneme si atmosféru loňských Adventních koncertů a zúčastníme se slavnostního rozdělení konta, které vzešlo z peněžních darů našich diváků. Generální ředitel České televize Petr Dvořák předá šeky zástupcům jednotlivých neziskových organizací, kterým byly koncerty věnovány.

Osmadvacátý ročník Adventních koncertů České televize přinesl největší výtěžek v historii dobročinné sbírky. Neziskové organizace si letos rozdělí rekordní částku: 11 084 892 korun.

Z více než 100 došlých žádostí byly v roce 2018 vybrány následující čtyři organizace, mezi které se výtěžek sbírky rovným dílem rozdělí: Organizace Portus Praha, která pomáhá lidem s mentálním postižením najít domov i práci, NF pro předčasně narozené děti a jejich rodiny, jehož cílem je zmírnit finanční a psychickou zátěž konkrétním rodinám v době hospitalizace předčasně narozeného dítěte, Neurorehabilitační centrum Ergo aktiv poskytující podporu lidem po prodělané mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku a Andělé Stromu života poskytující mobilní hospicovou péči v Moravskoslezském kraji.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD