Málokdo ví, co všechno mají společného české země a severoitalská provincie Trentino. Dokument V. Filipa a J. Vokuše.

Severoitalská provincie Trentino je místem, s nímž se překvapivými způsoby prolínaly historické osudy a příběhy našeho národa. Již ve středověku zdejší šlechtický dvůr ovlivňovala česká kultura, což dosvědčuje svatováclavská orlice ve znaku provincie a středověké fresky v trentském hradě, jež v sobě nezapřou vliv české gotické školy. S tímto krajem se střetnul i osud Karla Havlíčka Borovského, který v tamějším Brixenu trávil vyhnanství. Naopak italský buřič a spisovatel Silvio Pellico trávili vyhnanství ve špilberské věznici. Výrazný otisk zanechali Češi v Trentinu během první světové války, kdy zde působili naši legionáři a zběhové z rakousko-uherské armády. Naopak válkou strádající obyvatelstvo Trentina nacházelo poklidný azyl na jižní Moravě. Dokumentární snímek z období krátce po otevření státních hranic si připomíná přerušené spojnice a vyjadřuje naději v možnost jejich nového rozvoje.

Napište nám