Na nejvýznamnější osobnost české žurnalistiky 20. století, který se narodil před sto dvaceti lety, vzpomínají přátelé a pamětníci.
Scénář a režie J. Protiva

Ferdinand Peroutka (1895–1978) byl český spisovatel, dramatik a publicista. Je považován za nejvýznamnějšího představitele české demokratické žurnalistiky. Je autorem díla Budování státu, pojednávajícího o vzniku a prvních letech Československa.

Ve dvacátých letech byl redaktorem časopisu Tribuna, později šéfredaktor revue Přítomnost. Od roku 1924 do 1939 byl také politickým komentátorem Lidových novin. Patřil mezi Pátečníky.

V letech 1939–1945 byl vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald.

Po válce byl šéfredaktorem Svobodných novin (pod tímto názvem vycházely předválečné Lidové noviny) a týdeníku Dnešek.

V roce 1948 pro zásadní nesouhlas s komunismem odešel Ferdinand Peroutka natrvalo do exilu. Krátce pobýval v Anglii a v roce 1950 se odstěhoval do USA. Bydlel v New Yorku a v letech 1951–61 byl ředitelem československého vysílání Svobodné Evropy, s níž pracoval i později.

Zemřel v roce 1978 v New Yorku a jeho urna s popelem byla v roce 1991 převezena do Prahy a uložena na Vyšehradském hřbitově.

U příležitosti 100. výročí jeho narození byla zřízena Cena Ferdinanda Peroutky, která je jedním z nejvýznamnějších ocenění pro české novináře.

Scénář a režie J. Protiva

Napište nám