Slavnostní mše k svátku svatých Cyrila a Metoděje.

Slavnostní bohoslužba při příležitosti státního svátku svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě za účasti představitelů duchovního, politického a kulturního života se stala každoroční tradicí. Letos bude hlavním celebrantem mše a kazatelem na nádvoří před bazilikou apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo.

Napište nám