Scéna, kterou znají od Japonska po USA, působí už přes 70. let.

Naivní divadlo v Liberci patří k mezinárodně nejznámějším divadlům u nás. Hraje pro děti i dospělé, je zváno k hostování do celého světa a je také spolupořadatelem jediného mezinárodního festivalu u nás, který je specializován na divadlo pro nejmenší. Naivní divadlo je pevnou součástí kulturního života kulturního města Liberce od 60. let. Nový způsob obraznosti sem přinesl Jan Schmid, který posléze vytvořil svou Ypsilonku. V 70. a 80. letech, a ostatně i později, pro Naivní divadlo vznikaly unikátní loutkové apokryfy Ivy Peřinové, která měla jedinečný dar zaujmout děti a moudrostí svých textů pobavit dospělé. Scéna se původně zrodila z loutkového divadla pro děti, ale schopnost oslovovat široké publikum, mladost a svěžest inscenačních prostředků i aktuálnost témat, které si osvojila v 60. letech, to vše si uchovává dodnes, i v 70.

Napište nám