Tragikomický příběh o tom, že i v těžkých životních situacích může člověk najít nejen sám sebe.
Režie: Petr Slavík. Scénář: Nataša Slavíková, Petr Slavík. Hrají: Karel Roden, Regina Rázlová, Antonio Šoposki, Zuzana Kanócz a další.
Tancuj Matyldo

Waltzing Matilda, jedna z nejznámějších písní Toma Waitse, inspirovala tvůrce celovečerního filmu myšlenkou, že navzdory všem životním prohrám a pádům je třeba nést své břemeno a „tančit“ dál až do úplného konce. Profesně úspěšnému exekutorovi Karlu Jarošovi a jeho synu Pavlovi, jejichž matka a babička Matylda onemocněla Alzheimerovou chorobou, tato na první pohled bezvýchodná situace převrátila všem život vzhůru nohama. Do příběhu stárnoucí ženy a jejího odtažitého syna vstupuje ještě nezodpovědný floutek, Matyldin vnuk Pavel, který se svou babičkou jedná ve stádiích pokračující nemoci stále jako se sobě rovnou. Navíc k ní má blíž než jeho táta a Matyldin syn Karel, kterému nemůže Pavel zapomenout, že ho v dětství opustil.

Filmový příběh je plný nečekaných zvratů, humorných a absurdních situací vyplývajících z postupujícího onemocnění Karlovy matky Matyldy. Citlivě vede diváka k zamyšlení, jak by on sám jednal v situaci, kdy by Alzheimerem onemocněl někdo z jeho blízkých. Zároveň dává naději se nevzdat a ukazuje, že i takto vážná nemoc může být paradoxně příležitostí k semknutí rodiny a nalezení skutečných hodnot. Uvěřitelnost příběhu je umocněna a podložena silnou osobní zkušeností autorů filmu s tématem. Ti na vlastní kůži zažili, jaké v praxi skutečně je a co vše obnáší dennodenní péče takto nemocného člena rodiny. „Film Tancuj, Matyldo je dramatem, kde Alzheimerova choroba funguje jen jako katalyzátor proměny původně narušených rodinných vztahů. Dramatický nárůst tohoto onemocnění v České republice i ve světě nás vedl k přesvědčení, že tímto filmem můžeme otevřít celospolečenskou debatu na téma Alzheimerovy choroby,“ říká scenáristka a producentka Nataša Slavíková. V rolích naprosto rozdílných charakterů, bývalé barové zpěvačky a bohémské Matyldy, u níž propuká Alzheimerova choroba, a jejího syna, citově uzavřeného soudního exekutora Karla, se představí Karel Roden, Regina Rázlová a Antonio Šoposki. Významnou roli ve filmu hraje i hudba, díky níž nacházejí hlavní postavy společnou řeč a cestu k vzájemnému porozumění, hudba pomáhá nemocné ženě vrátit se alespoň na krátké okamžiky do reality. S motivy písně Waltzing Matilda se tu prolíná i Dvořákova Rusalka, která symbolizuje kdysi velkou naději na operní kariéru hlavní hrdinky v podání Reginy Rázlové.

Napište nám