O životě a díle spisovatele humoristických knížek, autora scénářů, próz a dalších textů (1997). Na svého přítele vzpomínají V. Fux, V. Hofmannová, V. Zábranský a další. Připravili M. Uhlířová a E. Sokolovský ml.

Život Miroslava Skály byl bohatý, pracoval jako horník, obkladač, hrál na džeztrubku, byl středoškolským profesorem, knihovníkem, redaktorem Čs. rozhlasu Brno, lektorem i loutkohercem brněnského divadla Radost, ale hlavně byl spisovatelem – kabaretů, her, scénářů, próz a dalších textů. Výrazněji na sebe upozornil jako kmenový autor satirického divadla Večerní Brno, zejména pak hrou Drak je drak, kterou napsal v roce 1963 spolu s V. Fuxem a V. Pantůčkem. Jeho humoristické knížky byly nejen přeloženy do mnoha jazyků, ale navíc některé z nich i velmi úspěšně zfilmovány – např. Svatební cesta do Jiljí, Cesta kolem mé hlavy, Útěk ze seriálu.

V ČT Brno byla realizována půvabná inscenace Chirurgie, jejíž scénář napsal M. Skála dle povídky V. Vančury. Peťura, jak říkali M. Skálovi nejbližší přátelé, byl mimořádná, bohatá a laskavě lidská osobnost. Většinu života prožil v Brně, v němž také odešel ze života. V letošním roce si připomínáme dvacáté výročí od jeho dobrovolného odchodu z tohoto světa.

Napište nám