Senátní duel ČT24

Cyklus diskusí kandidátů, kteří se ucházejí o 27 senátorských mandátů.