Antologie dějin opery z historického a geografického hlediska.