Portrét katolického kněze, generálního vikáře českobudějovické diecéze (1996).
Režie A. Lowák

Portrét muže, který nikdy neztratil naději, i když se do jeho života dramaticky promítly dějinné události uplynulých desetiletí. Sedmdesát pět let je víra zdrojem životní energie tohoto katolického kněze.

Režie A. Lowák

Napište nám