O skvostech barokní kultury.
Režie A. Lowák

Mýtus, symboly a alegorie jsou formy, jimiž barokní umělci vyjdřovali své ideály, hodnoty ctnosti i nectnosti své doby. Snad se tak snažili vytvářet iluzi ztracené harmonie duše a života. Tyto formy ovládaly všechny druhy umění – architekturu, sochařství, malířství, dekoraci, parky a zahrady. Setkáváme se s nimi i u reprezentativních sídel barokních velmožů na zámcích v Jaroměřicích, Slavkově i Vranově nad Dyjí. První proslul hudebností stavebníka a dal vzniknout i první české opeře, interiéry druhého jsou propleteny spletí vysoké diplomacie rakouského císařství v osobnosti hraběte Kounice a třetí majestátností svého vzhledu.

Režie A. Lowák

Napište nám