Kulturně historický dokument.
Připravili J. Válka a A. Lowák.

Pozdněgotické pevnosti tvrdých válečníků a neomezených pánů moravských krajů se v druhé polovině 16. století proměnily ve velokolepá sídla oživená graciézností, kterou s sebou přinášela renesance. Místo bojovníků vstupovali na domácí scénu dvořané, podnikatelé a vzdělanci. A protože všechny cesty tehdejších aristokratů vedly do Itálie - školy vkusu, dobrého vychování a sladkého života, vraceli se domů s touhou připomínat si krásné časy slavností, divadel a vybraných mravů. Tento svět vytvářeli umělci italských jmen na zámku v Telči, Bučovicích a Náměšti nad Oslavou a přenesli tak umělecké poselství své země.

Napište nám