Portrét jednoho z nejproslulejších českých malířů minulého století.
Režie M. Mališová.

František Kupka, český malíř, grafik a ilustrátor světového významu, jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství prožil převážnou část svého života ve Francii. Zrod abstrakce jako uměleckého směru se uskutečnil na počátku moderní industriální společnosti a Kupkovi tato vzrušená doba přinesla mnohé problémy i ve vztazích s dalšími umělci. Význam malířova díla nebyl dlouho doceněn.

Dokumentární pořad režisérky Markéty Mališové je postaven na obrazech Františka Kupky a osobních vzpomínkách mecenášky umění dr. Medy Mládkové, která se s Kupkou osobně setkala a tak měla mmožnost se detailně seznámit s jeho tvorbou, názory a korespondencí. Pořad vznikal v době instalace výstavy ze sbírky Jana a Medy Mládkových v Domě u Černé Matky Boží v Praze v roce 1996.

Napište nám