Film ministerstva zdravotnictví a Výzkumného ústavu zdravotnické osvěty o nebezpečí bacilu tetanu a ochraně před ním.

Osvětový film o nebezpečí tetanusu a snaze o předčasnou prevenci a očkování, především dětí a rolníků.

Napište nám