O historii, architektuře a sbírkách kroměřížského zámku.
Režie A. Lowák

Historická Kroměříž je vzácnou památkovou rezervací, která se pyšní nejen velkolepým zámkem s bohatou obrazárnou, zámeckými parky, proslulou Květnou zahradou, ale i celou řadou historických měšťanských domů. Na sgrafitech fasád několika domů zanechala stopy renesance. A barokní ráz vtiskli zámku a historickému středu města stavitelé F. Luchese a G. P. Tencalla. Nejvýznamnější událostí v moderních dějinách města se stalo zasedání Říšského sněmu v roce 1848. Dnešní Kroměříž se stává místem uměnímilovných návštěvníků a střediskem kulturního života širokého okolí.

Režie A. Lowák

Napište nám