Zahájení letošní sezony v milánském Teatro alla Scala u příležitosti svátku sv. Ambrože, patrona Lombardie. Televizní přenos dnešního představení s Ildarem Abdrazakovem a Saioou Hernándezovou v hlavních rolích.

Tragickou Verdiho operu Attila, jejíž děj se se odehrává v polovině 5. století našeho letopočtu, budete sledovat v přímém přenosu inauguračního představení z milánské scény Teatro alla Scala v hudebním nastudování šéfdirigenta Riccarda Chaillyho a v režii Davideho Livermoreho.

Hunský král Attila (Ildar Abdrazakov), přezdívaný Bič Boží, vpadl do Itálie, dobyl Aquileiu. Jeho armáda pobila téměř všechny. Zatímco Hunové slaví vítězství, vleče k nim Attilův otrok Uldino (Francesco Pittari) množství žen, které bojovaly proti Hunům. Attilovi by se mohly líbit! Attilovu pozornost upoutá výbojná Odabella (Saioa Hernandezová), dcera padlého akvilejského vůdce. Ta Attilovi přísahá pomstu za svou porobenou vlast.

Attila odmítá návrh proradného římského generála Ezia (George Petean), který se s ním chce dohodnout na rozdělení moci nad Apeninami. Bouře zneklidní poustevníky, žijící v laguně. Jejich modlitby přeruší připlutí utečenců z vypálené Aquileiy. Foresto (Fabio Sartori) je sklíčen ztrátou své partnerky Odabelly. Přál by jí raději smrt než život mezi barbary.

Foresto převlečen za barbara vtrhne do ležení Hunů. Zpočátku podezřívá svou snoubenku z náklonnosti k Attilovi, ale záhy pochopí její odvážný záměr. Odabella plánuje pomstu za svého mrtvého otce.

Hunský král vypráví svému sluhovi Uldinovi, že ve snu stál před římskými branami a od neznámého starce byl varován před dalším vražděním. Attila se vzpamatuje z noční můry a nechává si zavolat velitele svých vojsk. Mají se připravit k dalšímu boji. Když osloví své válečníky, objeví se v průvodu před dívkami a dětmi papež Leo I. (Gianluca Buratto). Je to muž, kterého Attila viděl ve svém snu. Ohromen hrůzou, vrhá se hunský král k zemi. Křesťané velebí boží moc. Uldino, Foresto i Odabella si uvědomují sílu křesťanství, které nalomilo Attilovo bezbožné sebevědomí.

Generál Ezio vnímá uzavření míru s Huny jako zkázu Říma. Přichází poselstvo od Attily, který zve Ezia na hostinu do hunského tábora. Členem poselstva je také za Huna přestrojený Foresto, který vyzve Ezia k spiknutí. Prozradí mu, že Attila bude na hostině zavražděn. Hunové budou zastrašeni a podlehnou útoku.

Šamani varují Attilu, aby neseděl s cizincem Eziem na slavnosti. Attila varování odmítá a vyzývá k zahájení slavnosti. Dcery Hunů přinášejí posvátný oheň, prudký vítr ho však uhasí. Hunové považují tento úkaz za neblahé znamení. Ezio zkouší přemluvit Attilu k rozdělení moci nad územím Římské říše. Attila vyzve Uldina, aby mu podal pohár k přípitku. Odabella prozradí Attilovi, že víno je otrávené, protože v skrytu touží Attilu zabít vlastní rukou. Attila se ptá, kdo víno otrávil. Foresto bere vinu na sebe. Attila ho chce zabít, Odabella si však vyžádá Forestův život. Attila za svou záchranu včasným varováním poděkuje Odabelle tím, že se s ní dalšího dne ožení.

Časně zrána očekává Foresto v lese Uldina, který mu má podat zprávy o Attilově svatbě s Odabellou. Uldino mu poví o chystaném svatebním průvodu a běží za Eziem. Od něho se dozvídáme, že jeho bojovníci jsou v záloze připraveni k útoku. Odabella uteče ze svatebního průvodu, setkává se s Forestem a Eziem. Attila hledá svou nevěstu, ale nalézá jen tři nepřátele toužící po pomstě.

Napište nám