Dokument zachycující význačného státníka a myslitele (1990). Režie K. Jureček

Dokument zachycující význačného státníka a myslitele (1990). Režie K. Jureček

Napište nám